Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

WOLKENATLAS

ATLAS MIDDELBARE WOLKEN

Deze atlas toont de wolken in dezelfde volgorde als de wolkencodes. Door op het voorbeeld te klikken verschijnt de foto in een groter formaat. De sferische bollen linken naar 360° Virtual Reality panorama's, eenzelfde princiepe als streetview.

Voor een overzicht met betekenis van de verschillende latijnse namen zie de begrippenlijst.

 

middelbare wolken CM1
voorbeeld
beschrijving  

Altostratus translucidus: De doorschijnende stratuslaag op middelbare hoogte in de atmosfeer is eenvoudig te herkennen als een grijze tot blauwgrijze egale wolkendeken met een zonsbeeld alsof de zon door een matglas schijnt. Bij Stratus translucidus is de zon scherp omrand. De zon heeft in Altostratus nooit voldoende kracht om schaduwen te vormen en er komen geen haloverschijnselen voor.

Maarssen, NL (view: SW) - 2010-08-25 - 16:57 MEZT

Altostratus translucidus radiatus: In deze Altostratus lijken de verschillende banken radiaal uit één punt van de horizon weg te komen. De doorzichtigheid blijkt uit het feit dat de hemel erachter zichtbaar is. De onderzijde van deze Altostratus is egaal blauwgrijs.

Maarssen, NL (view: SW) - 2010-12-08 - 16:14 MET

Altostratus translucidus radiatus: Dezelfde wolk als hierboven een paar minuten later bij zonsondergang. Nu zijn er fijne structuren in de Altostratus te zien. Zo'n relief aan de onderzijde is een normaal verschijnsel bij Altostratus, maar gewoonlijk niet zichtbaar.

Maarssen, NL (view: SW) - 2010-12-08 - 16:35 MET

Altostratus radiatus: Het relief aan de onderzijde van deze Altostratus wordt opgelicht door de ondergaande zon aan de tegenovergestelde zijde. Dergelijke uitzakkingen worden veroorzaakt door turbulentie en neerslag die uit de Altostratus valt. Duidelijk is ook een radiale structuur te zien.

Vleuten, NL (view: SE) - 2010-07-16 - 21:48 MEZT

middelbare wolken CM2
voorbeeld
beschrijving  

Altostratus opacus: Bij deze Altostratus schijnt de zon er niet doorheen, plaatsbepaling van de zon is niet mogelijk. Aan de horizon is nog enige Cirrus te onderscheiden. Cirrus die opgevolgd wordt door Altostratus die op zijn beurt weer gevolgd door Nimbostratus is een typisch voorbeeld van opeenvolgende wolkensoorten bij de doorkomst van een warmtefront.

Maarsseveen, NL (view: SE) - 2010-11-11 - 09:29 MET

Altostratus opacus radiatus: Ook hier zien we de voorbode van aankomende neerslag van een warmtefront. Geheel links, boven de bomen, is een kwart van een zonshalo zichtbaar in de Cirrus. Rechts daarvan gaat de bewolking snel over in ondoorschijnende (opacus) Altostratus met een radiale (radiatus) structuur.

Maarssen, NL (view: SW) - 2011-12-14 - 11:14 MET

Nimbostratus praecipitatio: De Nimbostratus is de ultieme neerslagwolk. Hier valt sneeuw, ijsregen en regen uit. In dit voorbeeld sneeuwt het uit de Nimbostratus. Tegen de lichte achtergrond van de Nimbostratus kijken we tegen de schaduw van de sneeuwvlokken aan, wat tot schijnbare zwarte sneeuw leidt.

Maarssen, NL (view: NW) - 2010-12-16 - 15:52 MET

NImbostratus praecipitatio: Hier wordt de Nimbostratus door stedelijke verlichting aan de onderzijde verlicht. Aan de linkerzijde valt neerslag. Het licht van Utrecht wordt hier door de neerslag verstooid tot een egaal grijs-gele vlek. Rechts valt geen neerslag en daar wordt de onderzijde van de wolk beschenen door de Leidsche Rijn. Hier is relief in de wolkenbasis zichtbaar.

Maarssen, NL (view: S) - 2011-11-04 - 00:15 MET

middelbare wolken CM3
voorbeeld
beschrijving  

Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus undulatus: Deze uitgestrekte deken (stratiformis) van Altocumulus bezit een golfpatroon (undulatus) wat vooral aan de rechterzijde boven de daken goed te zien is. De Altocumulus is doorschijnend omdat de plaats van de zon te herleiden is (translucidus). Tussen de wolkenelementen door is het blauw van de hemel zichtbaar (perlucidus).

Maarssen, NL (view: S): - 2010-11-15 - 14:47 MET

Altocumulus stratiformis translucidus: Dit Altocumulus veld is nog steeds doorschijnend, maar de onderlinge schollen raken elkaar zodanig dat het blauw van de hemelachtergrond niet meer zichtbaar is.

Maarssen, NL (view: S) - 2011-10-27 - 15:58 MEZT

Altocumulus stratiformus perlucidus undulatus: Een schoolvoorbeeld van een golvormige (undulatus) Altocumulus rond zonsondergang. Het is moeilijk uit te maken of de Altocumulus zelf dik genoeg is om de zon tegen te houden, maar tussen de rollen is de hemel erachter wel zichtbaar. Deze Altocumulus markeert een straalstroom die voor een warmtefront ligt wat later zal passeren. De straalstroom staat op de wolkenhoogte loodrecht op de rollen.

Maarssen, NL (view: S) - 2012-01-24 - 17:06 MET

Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus: In deze Altocumulus is een corona zichtbaar veroorzaakt door maanlicht. Rechts van de Maan is tussen de openingen in de wolkenpartij (perlucidus) nog de planeet Jupiter te zien. Corona's en irisaties zijn normale verschijnselen in doorschijnende Altocumulus.

Maarssen, NL (view: E) - 2011-10-14 - 23:25 MEZT

Altocumulus translucidus lacunosus: In deze iriserende doorschijnende (translucidus) Altocumulus is een structuur herkenbaar wat lijkt op een honingraad. Dat wordt aangeduidt als lacunosus.

Kalo, Dk (view: SE) - 2010-09-03 - 11:45 MEZT

Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus: Door de langere belichtingstijd in maanlicht is de structuur van de Altocumulus vervaagd door wolkendrift. Maar daar gaat het hier niet om. In de Altocumulus is een viervoudige! corona terug te vinden. Buiten de twee gemakkelijk herkenbare ringen is een deel van de derde ring rechts boven de tweede te vinden en iets verderop nog wat vager de vierde ring. Alle bruinrode bogen staan op gelijke afstand van elkaar.

Winterswijk, NL (view: S) - 2011-10-08 - 23:26 MEZT

Altocumulus translucidus: De corona in deze Altocumulus was met het blote oog niet zichtbaar, maar door gebruik van een ND filter wel op de foto zichtbaar gemaakt. Alle kleuren die in een corona zichtbaar horen te zijn, zijn aanwezig; van blauw in het centrale deel tot bruinrood aan de rand.

Dordrecht, NL (view: SE) - 2012-05-19 - 10:49 MEZT

middelbare wolken CM4
voorbeeld
beschrijving  

Altocumulus lenticularis: Deze vis-, amandel- of lensvormige (lenticularis) Altocumulussoorten ontstaan in de regel altijd bij golfvormige luchtstromingen in de atmosfeer. Vaak ingeleid door bergruggen of iets dergelijks, maar soms ook, zoals hier, in de vrije atmosfeer. Ze ondergaan snelle veranderingen: zo zijn ze er en even later zijn ze weer weg.

Maarssen, NL (view: SE) - 2010-07-16 - 09:16 MEZT

Altocumulus lenticularis: Vooral dit soort Altocumulus is bekend om zijn fraaie irisaties die hier kunnen optreden.

Winterswijk, NL (view: Zenit) - 2010-07-17 - 14:57 MEZT

Altocumulus lenticularis: Grotere hoeveelheden van dit type aan de hemel vinden we aan de randen depressies, daar waar verschillende luchtmassa's horizontaal over elkaar glijden.

Vleuten, NL (view: NE) - 2011-05-25 - 20:54 MEZT

Altocumulus lenticularis radiatus: Een groot deel van het uitspansel is bedekt met partijen Altocumulus lenticularis. Hierin is ook een radiale structuur te herkennen waarbij het lijkt alsof alle stroken bewolking uit het noorden (onder) komen.

Vleuten, NL (view: N) - 2012-05-14 - 10:50 MEZT

Altocumulus lenticularis: Deze Altocumulus lenticularis kent meerdere lagen boven elkaar. Toch wordt het in dit geval geen duplicatus genoemd, daarvoor zouden tenminste een tweetal van deze gelaagde wolkenpartijen boven elkaar moeten liggen.

Maarssen, NL (view: S) - 2011-08-07 - 19:37 MEZT

middelbare wolken CM5
voorbeeld
beschrijving  

Altocumulus stratiformis lacunosus: Een voornaam verschil tussen codegroepen 3 en 5, met ogenschijnlijk dezelfde wolkvormen is dat deze in deze groep geleidelijk aan de hemel steeds meer bedekken, wat hier ook het geval is. De wolk, een groot dek (stratiformis) met een gatenstructuur, lijkt op een honingraat (lacunosus). UIt de wolk vallen ijskristallen en dat wordt zichtbaar door de zuil (een optisch verschijnsel). Deze zuilen in ijskristallen zijn zichtbaar kort na zonsondergang of voor zonsopkomst.

Maarssen, NL (view: NW) - 2005-05-13 - 21:35 MEZT

Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus virga: Dit dek van halfdoorschijnende Altocumulus is bezig om de hemel te bedekken, maar is gelijktijdig aan het oplossen. Dat oplossen is te zien in de grote gaten van het wolkendek. De onderkoelde waterdruppels van de wolk zijn aan het verdampen. Dit onttrekt warmte aan de omgeving waarmee de nog aanwezige waterdruppels veranderen in ijskristallen die vervolgens gaan uitsneeuwen (virga). Links en rechts van de zon is in de virga een bijzon te vinden.

Maarssen, NL (view: S) - 2010-12-01 - 10:56 MET

Altocumulus stratiformis translucidus: Een enkelvoudige laag Altocumulus bezig om de hemel te bedekken. Het stratiforme dek is voor het grootste deel halfdoorschijnend (translucidus); de positie van de zon kan bepaald worden. Op het wolkendek worden rechtlijnige schaduwen van hoger gelegen vliegtuigstrepen geprojecteerd.

Maarssen, NL (view: SE) - 2010-07-20 - 09:19 MEZT

Altocumulus duplicatus perlucidus opacus: Altocumulus die bij een voortgaand proces van hemelbedekking geleidelijk aan ook steeds dikker worden, kondigen vaak ook de komst van een front aan. Uit dit front viel later op de dag een dik pak sneeuw. De Altocumulus op deze foto bestaat uit ten minste twee lagen, vandaar duplicatus.

Maarssen, NL (view: S) - 2010-12-04 - 08:58 MET

Altocumulus opacus perlucidus radiatus undulatus: Deze stroken Altocumulus zijn voor het grootste deel niet doorschijnend (opacus), maar de elementen afzonderlijk zijn wel gescheiden (perlucidus). De stroken schijnen verder samen te komen aan één punt aan de horizon (radiatus). Deze stroken geven de positie aan van een straalstroom. De windrichting ligt parallel aan de stroken en dwars op de stroken is een golfstructuur (undulatus) te herkennen.

Maarssen, NL (view: S) - 2011-02-09 - 09:07 MET

Altocumulus opacus radiatus: De niet doorschijnende (opacus) stroken Altocumulus komen samen op één punt aan de horizon (radiatus). Naar links (in dit gaval zuidelijke richting) wordt de bewolking dikker. De Altocumulus markeert hier de plaats van een straalstroom behorende bij een warmtefront in zuidelijke richting.

Eggebek, D (view: W) - 2010-08-27 - 17:51 MEZT

Altocumulus stratiformis duplicatus: Deze wolkendekens worden aan de onderzijde belicht door stedelijke verlichting. Het onderste dek met Altocumulus stratiformis werpt daardoor schaduwen uit op het juist daarboven gelegen dek. De positie van de Maan is ook te bepalen. In elk geval één laag is daarbij dus doorschijnend (translucidus).

Maarsseveen, NL (view: W) - 2011-12-02 - 23:51 MET

middelbare wolken CM6
voorbeeld
beschrijving  

Altocumulus cumulogenitus: De Cumulus congestus is zich aan de bovenzijde aan het uitspreiden. Daar bevindt zich een inversie, een andere luchtlaag die als een deksel fungeert en verder groei van de Cumulus belet. De platte bovenzijde is Altocumulus die ontstaan is uit de Cumulus wordt aangeduid als cumulogenitus.

Winterwijk, NL (view: S) - 2003-08-30 - 13:10 MEZT

Altocumulus cumulogenitus: Een ander voorbeeld van een zich uitspreidende Cumulus congestus tot Altocumulus cumulogenitus. Over het algemeen zijn deze Altocumuli dik.

Maarssen, NL (view: E) - 2010-07-27 - 15:16 MEZT

Altocumulus virga cumulogenitus: Duidelijk is te zien dat de top van deze Cumulus aan de bovenzijde zich aan het uitspreiden is. Rondom deze uitspreidende top bevindt zich een ander Altocumulusveld. Beiden staan niet met elkaar in verbinding, te zien vanwege de oplichtende randen. In de Altocumulus ontstaan uit de Cumulus zijn valstrepen van neerslag (virga) waar te nemen.

Vleuten, NL (view: NE) - 2010-08-04 - 20:45 MEZT

Altocumulus cumulogenitus: In deze Virtual Reality is de ontwikkeling van Altocumulus cumulogenitus in verschillende stadia te volgen. Aan de westelijke hemel is ook Cumulus zichtbaar.

Vleuten, NL (view: N) - 2012-04-27 - 15:43 MEZT

Altocumulus cumulonimbogenitus: Een chaotische wolkenlucht met snel wisselende wolkenformaties en een hoge drift. De aanblik van de hemelkoepel verschilt daarmee met de chaotische statische luchten bij CM9. Altocumulus cumulonimbogenitus komt vooral voor na passages van buienlijnen (troggen) en zomerse onweersbuien. Verschillende vormen van Altocumuli wisselen elkaar af en bij sommigen, vooral in noordoostelijke richting, is virga (neerslagstrepen) waar te nemen. Bij het overtrekken van deze wolkenpluk bereikten ook enkele kleine druppels het aardoppervlak. Aan de westelijke horizon zien we nog wat stratocumulus.

Vleuten, NL (view: N) - 2012-06-22 - 21:30 MEZT

middelbare wolken CM7
voorbeeld
beschrijving  

Altocumulus duplicatus: Twee dekken (stratiformis) van Altocumulus boven elkaar (duplicatus). De bovenste laag is doorschijnend, de plaats van de zon is duidelijk te bepalen (translucidus). Tussen de elementen is ook het blauw van de hemel te zien (perlucidus). De onderste laag laat geen licht door (opacus) maar tussen de elementen door is wel de bovenliggende laag te zien. De lagere wolken zijn een partij stratocumuli.

Maarssen, NL (view: S) - 2011-10-18 - 13:19 MEZT

Altocumulus duplicatus: Het onderste dek van deze meerlaagse Altocumulus is niet doorschijnend (opacus) en de elementen liggen zo strak tegen elkaar dat de achterliggende lucht of wolken niet zichtbaar zijn. Daarboven een laag met doorschijnende Altocumulus.

Winterswijk, NL (view: NE) - 2011-10-03 - 09:38 MEZT

Altocumulus stratiformis opacus: Een niet doorschijnend (opacus) dek van Altocumulus. Erboven bevindt zich een laag met Cirrostratus waarin een halo zichtbaar is.

Maarssen, NL (view: S) - 2006-11-18 - 11:10 MET

Altocumulus stratiformis opacus: Een ander voorbeeld van een donker Altocumulus dek. Het is duidelijk dat de zon hier niet doorheen komt, wat de naam opacus ook al aangeeft.

Maarssen, NL (view: NW) - 2011-08-16 - 12:19 MEZT

Altocumulus met Nimbostratus: Aan de linkerzijde zijn Altocumulusbanken te onderscheiden in een gezamelijk voorkomen met Nimbostratus aan de rechterzijde. De valstrepen van de neerslag (virga) is hier ook te zien. In dit geval arriveert juist de neerslag van een warmtefront.

Maarssen, NL (view: S) - 2010-11-14 - 09:47 MET

Altocumulus met Nimbostratus: De laagstaande zon kleurt de randen van de wolkenformaties haast onnatuurlijk rood. Dit komt vanwege de grote hoeveelheid vocht onder de bewolking waar regen uit valt. De opklaringen aan de horizon vormen de achterzijde van het warmtefront. De voorgrond bewolking bestaat uit Nimbostratus en in de rode gloed zijn Altocumulusbanken te vinden.

Vleuten, NL (view: NW) - 2010-10-06 - 19:13 MEZT

Altostratus boven Altocumulus: Boven een stratiform dek van Altocumulus bevindt zich een laag met Altostratus opacus.

Maarssen, NL (view: S) - 2011-05-17 - 08:49 MEZT

Altostratus boven Altocumulus: De Altocumulus is van de variateit perlucidus (de achtergrond is tussen de elementen zichtbaar) en daarboven ligt een laag Altostratus.

Ethe, B (view: W) - 2005-05-22 - 17:53 MEZT

Altostratus onder Altocumulus: Onder een dek (stratiformis) van Altocumulus ligt een veld met Altostratus opacus (niet doorschijnend).

Maarssen, NL (view: S) - 2011-08-20 - 19:54 MEZT

Altostratus onder Altocumulus: In een zeer heiige bovenlucht bevindt zich een laag met Altostratus opacus (niet doorschijnend) met daarboven een stratiform dek van Altocumulus.

Vleuten, NL (view: S) - 2012-05-02 - 14:14 MEZT

   
middelbare wolken CM8
voorbeeld
beschrijving  

Altocumulus floccus: Deze kleine wolkenplukjes duiden doorgaans op enige onstabiliteit op wat grotere hoogte in de atmosfeer. Soms duiden deze in het zomerhalfjaar de komst van onweer aan.

Maarssen, NL (view: E) - 2005-05-28 - 21:48 MEZT

Altocumulus floccus virga: Soms zijn er ook valstrepen (virga) van neerslag (sneeuwkristallen) zichtbaar onder deze vlokjes wolk. Deze neerslag bereikt het aardoppervlak niet, deze is tijdens zijn val verdampt.

Maarssen, NL (view: NW) - 2011-04-11 - 18:45 MEZT

Altocumulus castelanus: Kanteelwolken (castelanus) zijn genoemd om hun gelijkenis met kantelen van forten en kastelen. De kantelen hebben en gelijke basis en komen in rijen voor. Op deze foto worden de kantelen nog eens benadrukt door hun schaduw in een heiige laag.

Maarssen, NL (view: W) - 2005-06-24 - 21:39 MEZT

Altocumulus castelanus: Ook de kanteelwolken duiden een onstabiele situatie aan in de bovenlucht en kunnen vooraf gaan aan onweer op zomerse dagen. Soms ook verdwijnen ze evensnel als ze gekomen zijn .

Vleuten, NL (view: N) - 2011-05-09 - 21:05 MEZT

Altocumulus floccus: Komt Altocumulus floccus of castelanus tesamen voor met Altostratus, dan gaat de codering voor Altocumulus floccus of castelanus voor en wordt deze in CM8 ingedeeld.

Maarssen, NL (view: NW) - 2005-05-01 - 20:49 MEZT

middelbare wolken CM9
voorbeeld
beschrijving  

Altocumulus (chaotische hemel): Diverse Altocumulusvormen op verschillende niveau's, vaak samen met andere wolkensoorten geven het hemelgewelf een chaotisch uiterlijk. Wolkenvormen veranderen maar langzaam en heeft als geheel een statisch uiterlijk. Vaak volgt hierop onweer. Deze aanblik kan verward worden met een chaotische hemel en jachtige luchten na buiig weer. Dit wordt aangeduid als Altocumulus cumulonimbogenitus (CM6).

Noordijk, NL (view: S) - 2011-10-03 - 13:50 MEZT

Altocumulus (chaotische hemel): Ook hier is sprake van een chaotisch uiterlijk van de hemelkoepel. Naast verschillende Altocumulusvormen is ook Cumulus present. In de hoge atmosfeer bevindt zich Cirrostratus. Deze verraadt zich door een haloverschijnsel.

Vleuten, NL (view: N) - 2012-04-30 - 16:17 MEZT