Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

WOLKENATLAS

WOLKENCODES

In de onderstaande tabellen worden de wolkengeslachten met hun symbolen en meteorologische codes gegeven. De symbolen worden gebruikt op weerkaarten. In weerrapporten wordt gebruik gemaakt van deze codes. Wolken worden in de families lage, middelbare, hoge wolken en wolken met verticale ontwikkeling ingedeeld. De atlas is op gelijke wijze ingericht.

TABEL LAGE WOLKEN

symbool
code
omschrijving
voorbeeld
  0
Geen Stratocumulus, Stratus, Cumulus of Cumulonimbus.
 
1
Cu
Cumulus humilis; Cumulus van geringe verticale afmeting en schijnbaar afgeplat, of gerafelde Cumulus, echter niet van het slechtweertype, of beide.

2
Cu

Cumulus mediocris en congestus; Cumulus van middel-matige of aanzienlijke vertikale afmeting, opbollend de vorm van koepels of torens, al of niet vergezeld van andere Cumuluswolken of van Stratocumulus, alle met dezelfde basishoogte.
3
Cb
Cumulonimbus, waarvan de toppen, althans gedeeltelijk, niet scherp zijn omlijnd, maar evenmin een duidelijk vezelachtige (circusachtige) structuur of een aambeeld vertonen, met of zonder Cumulus, Stratocumulus of Stratus.
4
Sc
Stratocumulus gevormd door het uitspreiden van Cumulus; Cumuluswolken zijn dikwijls tegelijkertijd aanwezig.
5
Sc
Stratocumulus niet gevormd door het uitspreiden van Cumulus.
6
St
Stratus in een min of meer gesloten laag, of in flarden, of beide, maar geen Stratusflarden van het slechtweer-type.

7
St

Stratus fractus of Cumulus fractus, beide van het slechtweertype (pannus), gewoonlijk onder Altostratus of Nimbostratus.
8
Cu/Sc
Cumulus en Stratocumulus niet gevormd door het uitspreiden van Cumulus, met verschillende basishoogten.
9
Cb
Cumulonimbus met aan de bovenzijde duidelijk vezel-achtige (circusachtige) gedeelten, vaak in de vorm van een aambeeld, al of niet vergezeld van Cumulonimbus zonder aambeeld of zonder vezelachtige bovenzijde, of door Cumulus, Stratocumulus, Stratus of pannus.
  /
Wolken CL onzichtbaar door duisternis, mist, hoog opgewaaid stof of zand of door soortgelijke verschijnselen.
 
       

TABEL MIDDELBARE WOLKEN

symbool
code
omschrijving
voorbeeld
  0 Geen Altocumulus, Altostratus of Nimbostratus.
1
As
Altostratus, voor het grootste gedeelte halfdoorschijnend; de zon of de maan zijn door dit gedeelte vaag, als door een matglas, zichtbaar.
2
As/Ns
Altostratus, waarvan het grootste gedeelte voldoende dicht is om de zon of de maan aan het oog te onttrekken, of Nimbostratus.
3
Ac
Altocumulus, voor het grootste gedeelte halfdoorschijnend; de verschillende elementen veranderen slechts langzaam en bevinden zich alle op hetzelfde niveau.
4
Ac
Altocumulus in schollen of banken (vaak amandel- of vis-vormig), voor het grootste gedeelte halfdoorschijnend; de wolken komen op een of meer niveaus voor en de elementen veranderen voortdurend van uiterlijk.
5
Ac
Halfdoorschijnende Altocumulus in stroken, of Altocumulus in een of meer vrijwel gesloten lagen (half- of ondoor-schijnend); de bewolking breidt zich geleidelijk over de hemel uit en wordt gewoonlijk als geheel dikker.
6
Ac
Altocumulus gevormd door het uitspreiden van Cumulus (of van Cumulonimbus).
7
Ac
  • Altocumulus in twee of meer lagen, gewoonlijk met ondoorschijnende gedeelten en zich niet geleidelijk over de hemel uitbreidend; of
  • een ondoorschijnende Altocumuluslaag, zich niet geleidelijk over de hemel uitbreidend; of
  • een ondoorschijnende Altocumuluslaag, zich niet geleidelijk over de hemel uitbreidend; of
  • Altocumulus met Altostratus of met Nimbostratus.

8
Ac

Altocumulus met uitstulpingen in de vorm van torentjes of kantelen; of Altocumulus in de vorm van cumulusachtige vlokken.

9
Ac

Altocumulus voorkomend aan een chaotisch bewolkte hemel, gewoonlijk op verschillende niveaus.
  /
Wolken CM onzichtbaar door duisternis, mist, hoog opgewaaid stof of zand of door soortgelijke verschijnselen, of, vaker, door de aanwezigheid van een gesloten dek van lagere wolken.
 
       

TABEL HOGE WOLKEN

symbool
code
omschrijving
voorbeeld
  0
Geen Cirrus, Cirrocumulus of Cirrostratus.
1
Ci
Cirrus in de vorm van draden, strengen of haken, zich niet geleidelijk over de hemel uitbreidend.
2
Ci
  • Dichte Cirrus, in afzonderlijke partijen of in vervlocht-en massa's, gewoonlijk niet toenemend en soms gelijkend op de resten van het bovenste gedeelte van een Cumulonimbus; of
  • Cirrus met uitstulpingen in de vorm van torentjes of kantelen; of
  • Cirrus in de vorm van cumulusachtige vlokken.

3
Ci

Dichte Cirrus, dikwijls in de vorm van een aambeeld, bestaande uit de resten van het bovenste gedeelte van een Cumulonimbus.
4
Ci
Cirrus in haken of in draden, of beide, zich geleidelijk uitbreidend over de hemel en gewoonlijk als geheel dikker wordend.
5
Ci
Cirrus (dikwijls in schijnbaar naar elkaar toelopende banden) en Cirrostratus, of uitsluitend Cirrostratus, in beide gevallen zich geleidelijk over de hemel uitbreidend en gewoonlijk als geheel dikker wordend, waarbij de gesloten laag niet hoger dan tot 45  boven de horizon reikt.
6
Ci
Cirrus (dikwijls in schijnbaar naar elkaar toelopende banden)en Cirrostratus, of uitsluitend Cirrostratus, in beide gevallen zich geleidelijk over de hemel uitbreidend en gewoonlijk als geheel dikker wordend, waarbij de gesloten laag hoger dan 45°  boven de horizon reikt zonder echter de hemel geheel te bedekken.

7
Cs

Cirrostratus over de gehele hemel.
8
Cs
Cirrostratus, niet toenemend en niet de gehele hemel bedekkend.
9
Cc
Uitsluitend Cirrocumulus; of Cirrocumulus vergezeld van Cirrus en/of Cirrostratus, waarbij de Cirrocumulus echter overweegt.
  /
Wolken CH onzichtbaar door duisternis, mist, hoog opgewaaid stof of zand of door soortgelijke verschijnselen, of, vaker, door de aanwezigheid van een gesloten dek van lagere wolken.