Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

WEERREGELS

WEERBEELD

14 MOOI WEER MET AFLANDIGE WIND

OMSCHRIJVING

Het mooie weer kenmerkt zich doorgaans door staalblauwe luchten. Er kan ook bewolking voorkomen, maar dat is vaak onschuldige cirrus en/of cumulus. Bij aflandige wind liggen de cumulus wolken meest onregelmatig verspreid over het land, bij wind van zee meestal in langgerekte banen of wolkenstraten (situatie 15).
Bij deze situatie kan de temperatuur in de zomer bij oosten of zuidoosten winden tot boven de 30°C oplopen, terwijl het in de winter de schaatsliefhebbers doet watertanden waarbij het zeer besmettelijke Elsfsteden virus de kop opsteekt.

 
Voorbeeld waarbij de cumulus en cirrostratus ongeveer dezelfde drift vertonen.
Er is geen verandering te verwachten. Het voorbeeld met verschillende drift staat
bij situatie 15. Opname te Rojle Klint (Dk) op 10 mei 2009.
(Canon Powershot G9 met 1 sec interval)

Zolang de cirrus min of meer dezelfde drift heeft als de cumulus, dan zal het mooie weer aanhouden. Is de drift van de cumulus en cirrus verschillend waarbij de cirrus uit het zuiden of zuidwesten komt en wijzen daarbij de valstrepen naar noordelijke richtingen, dan is het hogedrukgebied in verval en kan er een omslag volgen met de komst van een depressie (situatie 01). Bij onveranderd stabiel weer met cumulus volgt vaak in de avond situatie 16. Aan kust ook situatie 20 of in de loop van de volgende ochtend situatie 19.
In de winter is ook de aangevoerde lucht vaak droog en zijn er alleen maar blauwe luchten te zien. Veranderingen in het weerbeeld kondigen zich aan met de komst van een depressie (situatie 01). Maar het is ook mogelijk dat zich een uitgebreid stratusdek vormt waar de zon nauwelijk kansen krijgt, of dat er dichte mist gaat ontstaan (situatie 17).

Links: contrail bij stabiel weer;
Midden: gelijkmatig uitspreidende contrails boven culmulus;
Rechts: contrails bij toenemende onstabiliteit, ook de cirrus neemt reeds in betekenis toe.

Ook goede indicatoren voor een aftakelend hogedrukgebied, of hogedrukgebied wat zijn invloed aan het weer aan het verliezen is zijn de zogeheten contrails. Is de streep achter het vliegtuig kort en lost deze snel op, dan is het weer behoudend. Dat geldt ook voor de contrail welke zich gelijkmatig uitspreidt. Maar krijgt de contrail een ongelijkmatige structuur dan volgt spoedig meer cirrus en kan een weersverslechtering volgen (situatie 01).

Is er geen cirrus of contrail welke aanwijzingen kunnen geven over een eventuele omslag in het weer, dan kan ook de vorm van de cumulus nog duidelijkheid verschaffen. Helt deze voorover (A) in de onderstaande afbeelding, dan waait het in de hogere luchtlagen harder dan aan de wolkenbasis en is er weersverslechtering te verwachten (zie video hieronder). Bij verbeterende omstandigheden helt de wolk achterover (C). De wind in de bovenlucht is dan minder sterk dan aan de wolkenbasis. Bij B zijn er geen veranderingen te verwachten.


Cumulus Congestus gezien in oostelijke richting te Hinge (Dk) op 7 september 2008.
Duidelijk is te zien dat de wolkentoppen sneller noordwaards trekken dan de basis van de wolk.
Een weersverandering is op komst.
(Canon Powershot G9 met 1 sec interval)

TABEL

Element Neiging Verwachting Tijdsperiode Kans op Mogelijk
Wind
Zwak tot matig.

Zwak tot matig.

enkele dagen
Zeewind (18)
Geleidelijk toenemend.
Zicht
Zeer helder.
 
enkele dagen
Heiigheid.
Misbanken in nacht.
Neerslag
Geen.
Droog.
enkele dagen

 

 
Bewolking
Cu en Ci.
Dagelijkse gang
enkele dagen
's Nachts opklarend.
Sc (15) of St (16).
Temperatuur
Zomerhalfjaar: warm.
Winterhalfjaar: koud.

Max. na de middag,
Min. bij zonsopkomst.

enkele dagen
Hittegolf in de zomer. Vorstperiode in de winter.
In de hersft, winter en lente vorst in de nacht of vorst aan de grond (27).
Luchtdruk
Stijgend of stabiel.
Stijgend of stabiel.
enkele dagen
 
Daling.