Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

WEERSPREUKEN

JULI


Bening, Simon; ca 1515; Da Costa Hours; Brugge
Morgan Library & Museum

GEDICHT

 

O, blomme, zoete blomme kort
is 't leven van ons beiden:
ge'n bloeit nog nog maar,
ge'n blinkt nog maar,
eene ure, en ... 't is al scheiden.

(Guido Gezelle)

Zo zeilen we de hooimaand in,
We krijgen nu vacantiezin.
Ik zeg u ernstig: wacht maar niet!
Want 20 is het Sint Margriet!
De wind gaat dan naar 't westen zwenken;
De wolken gaan nu anders denken.
Ze gaan vermenigvuldigen,
En willen graag St. Plovius huldigen.
Eerst is dat nat niet overbodig;
De mensen zeggen: "'t was wel nodig."
Ze zijn het vaste weer wel kwijt,
Maar dragen 't met blijmoedigheid.

Al valt er soms een buitje neer,
Het is toch nog heel aardig weer.
Maar gaandeweg wordt het wat losser;
De avondhemel wordt al rosser;
Het is nu verre meer van droog;
Straks ziet men ook de regenboog;
Van niet veel goeds is hij heraut,
De wolken worden zwaar en stout.
Het zijn nu ware regennesten;
Depressies komen uit het westen.
Een stekende zon komt vele malen,
Om nog wat water te gaan halen.

(P. de Haas)

 

 

WEERSPREUKEN JULI

 
In Juli moet van hitte braden,
wat in augustus moet worden geladen.
Is juli heet en droog,
dan houdt de winter kwaad betoog.
   
Hooimaand moet gebraden,
wat in september moet worden geladen.
Als juli U niet lag te heten,
ge hebt gans augustus om te zweten.
   
Wat juli en augustus aan de wijn niet koken,
dat zal er in september niet aanbraden.
Brengt juli hete gloed,
zo gedijt september goed.
   
Slechts in juli gloed,
worden oogst en vruchten goed.
Prijkt juli in hete gloed,
zo gedijt september goed.
   
Wat juli en augustus niet koken en wijs beraden,
dat laat september ongebraden.
Zijn juli en augustus niet gunstig voor gewas en oogst, dan kan september dat niet meer goed maken.
De wakkere hooimaand geeft de zeisen,
de maaier in de hand met vlijt,
daar lege schuren hooi vereisen,
om het vee te voeden in wintertijd.
   
Slechts in juli gloed,
worden vrucht en wijn goed.
Julidagen hel en klaar,
heten altijd een goed jaar.
   
Juli helder en klaar,
heet altijd een goed jaar.
Wisselen in juli regen en zonneschijn ,
't zal het naaste jaar voor de boeren kermis zijn.
   
In juli zonnebrand,
wenst ieder op het land.
Zonder dauw geen regen,
heet het in juli allerwegen.
   
Juli louter zonneschijn,
zeker krijgen we gouden wijn.
Wil september vruchten dragen,
dan in juli hitte om te klagen.
   
In in juli de morgen rood,
's avonds verkeert het weer in nood.
Als in juli de vliegen de mieren,
zal augustus ons met onweer bestieren.
   
Als de mieren in juli hoge hopen opwerpen,
dan zullen we dat in de winter merken.
 
 

MERKELDAGEN

 

01 jul

 

 
Is de eerste juli regenachtig,
gans de maand zal wezen twijfelachtig.
 

02 jul

MARIA VISITATIE

Komt Maria in de regen,
nicht Elisabeth tegen,
zo zal de regen zich vermeren,
en in veertig dagen niet wegkeren.
Als het regent toen onze toen onze Lieve Vrouwe,
het gebergte al ging beschouwen,
zo zal de regen zich vermeren,
en in veertig dagen niet wegkeren.
   
Komt Maria in de regen,
nicht Elisabeth tegen,
duurt het 6 weken gewis,
voort het weer schoon weerke is.
Regent het op 2 juli, dan regent het nog veertig dagen.
   
Brengt het Maria's Bezoek regen,
veertig dagen duurt die zegen.
Maria siep, regent veertig dagen.
 

06 jul

GODELIEVE VAN GISTEL

Als het op St. Godelieve regent,
zal het zes weken lang duren.
Regen op St. Godelief,
tegenslag en grote grief,
want wacht zonder onderbreken,
regent het dan 6 weken.
   
Regen op St. Godelieve
zal u 3 weken van waker gerieven.
Regen op St.Godelieve,
de zee loopt over naar believen.
   
Regen op St. Godelievens feest,
water binnen 6 weken het meest.
Als het op St. Godelieve regent,
vult zij haar putje voor 40 dagen.
   
Als het op St. Godelieve regent,
de Heer de groentetuinen zegent.
 
 

10 jul

AMELBERGA

Met Amelberga gaat de honingdeur open.
Bijen vliegen uit.
 
 

10 jul

ZEVEN HEILIGE BROEDERS

Wanneer de Zevenbroeders schoon weer breken,
blijft het onbestendige weer zeven weken.
Regent het op de Zeven broeders dag,
dan het nog zeven weken regenen mag.
 

15 jul

HENRICUS

Met St. Henricus regen, 
veertig dagen regen.
Met St. Henricus droog,
zeven weken droog
   
Met St. Henricus regen,
veertig dagen duurt die zegen.
 

20 jul

MARGARETHA VAN ANTIOCHIË

't Schone weer van St. Margriet,
Doet Medardus' (8 juni) macht teniet,
maar regent het ook op St. Margriet,
6 weken regen in 't verschiet.
St. Margriet houdt haar water niet.
   
Als de eerste peer komt met St. Margriet,
dan men overal de oogst beginnen ziet.
Als Margriet pist in het riet, 
zes hele weken boerenverdriet.
   
Geeft Margriet geen zonneschijn,
het hooi zal licht bedorven zijn.
Margaretha's regen,
brengt geen zegen.
   
Geeft Margriet geen zonneschijn,
dan zal het een natte zomer zijn.
Regent het op St. Margriet,
dan zie je zes weken de zon niet.
   
Als St. Margriet aan het regenen is,
regent het 6 weken gewis.
Is het droog op Pisgriet,
dan regent het 30 (of 40) dagen niet.
   
Regent het op St. Margriet,
dan krijgen we 6 weken een natten tied.
Regent het op St. Magriet niet,
dan regent het in zes weken niet.
   
Als Margriet in haar bed piest, regent het 6 weken. St. Margriet, 
30 dagen regen of niet.
   
St. Margriet,
is een Pisgriet.
Met St. Margriet droog,
6 weken zon in 't oog.
   
Regen op St. Margriet,
dan hebben we zes weken boerenverdriet.
 

22 jul

MARIA MAGDALENA

Regent St. Magdaleen,
het regent dagen achtereen.
Brengt Magdeleen regen,
dan brengt ze weinig zegen.
 

25 jul

JACOBUS DE MEERDERE

Drie dagen voor St. Jacob goed,
een korenoogst in overvloed.
St. Jacobus witte wolkjes lucht,
voorspeld de winter als vrucht.
   
Is het helder op St. Jacobsdag,
veel vruchten men verwachten mag.
Is St. Jacobus hel en warm,
bevriest met Kerstmis rijk en arm.
   
Vroege aren, een slechte Jacob.
Zomer geeft geen rijke oogst.
Warme, klare St. Jacobsdag,
dan koude Kerstmis.
   
St. Jacob zonneschijn,
voorspeld de winter fijn.
Koud en scherp.
Rond St. Jacob warme dagen,
doen van kou en armoe klagen.
   
St. Jacob koud en rein,
koud zal het met Kerstmis zijn.
St. Jacobus witte wolkjes lucht,
voorspeld de wintersneeuw als vrucht.
   
Met St. Jacob of St. An,
is het koren in de schuur of in ban.
 

26 jul

ANNA

Bouwt op St. Anna de mier grote hopen,
de winter zal niet zacht verlopen.
Werken met St Anna de mieren,
dan zult ge een lange winter vieren.
   
Bouwen met St. Anna mieren bergen,
dan zal ons de winter tergen.
Nesten mieren op Annadag,
haastige winter volgen mag.
 

27 jul

ZEVENSLAPERS

Als het regent op de heilige Zevenslaper,
regent het tot zeven dagen later.
Naar de Zevenslapers richten zich zeven dagen en zeven weken.
 

28 jul

VICTORIS EN INNOCENTIUS

Als het regent op St. Victor,
de oogst brengt op geen lor.
 

29 jul

BEATRIX

Het weer van Beate
is het weer van Agathe (5 feb),