Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

PANCRATIUS (290-304)

12 mei

Slechts 14 jaar oud geworden en opgegroeid als wees. Na het overlijden van zijn ouders trok Pancratius met zijn oom naar Rome. Hier troffen ze in dezelfde straat ook de wegens vervolgingen ondergedoken paus Marcellinus. De paus onderwees hun de de leer van God en Pancratius en zijn oom lieten zich daarop bekeren. Mogelijk is zijn oom kort daarna overleden en omdat Pancratius uit een gegoede Romeinse familie kwam, waren er ook contacten met keizer Diocletianus. Als christenknaapje werd Pancratius bij de keizer ontboden, maar verdween niet gelijk in de kerker. De keizer sprak tot hem: "Ik heb je vader gekend en wil niet dat zijn zoon zich laat meeslepen door de waan van de geestendrijvers." Pancratius antwoordde: "De Goden die u vereert zouden als misdadigers en echtbrekers allang terechtgesteld zijn, als de wet op hen was toegepast. Die troep verdient niet het minste respect - ik stel mijn vertrouwen in Christus." Hier zat de keizer in een lastig parket. De familie van Pancratius had vele en goede connecties, bovendien was het nog een jeugdig knaapje. Als eer over zijn geweten kreeg Pancratius dan wel de doodstraf, maar langdurige folteringen bleven hem bespaard. Pancratius werd in stilte onthoofd.
Pancratius geniet een dubbel partonaat. Ten eerste beschermt hij zijn vereerders tegen valse getuigenissen en meineed, maar ten tweede ook tegen kinderziekten. Restanten van zijn relieken bevinden zich in Gent, maar het overgrote deel ging verloren toen Franse troepen in 1798 Rome bezetten en zijn kerk, de San Pancrazio nabij Rome, als bivak gebruikten.
In Hoogeloon wijdt de pastoor op zijn naamdag broodjes, die gretig aftrek vinden.

Pancratius is de tweede in de reeks van de IJsheiligen. De andere IJsheiligen zijn:
Mamertus (11 mei)
Servatius (13 mei)
Bonifacius (14 mei)