Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

BONIFACIUS  (3e EEUW)

14 mei

Martelaar uit de Romeinse tijd. Vandaag dus niet de missionaris die de Friezen probeerde te kerstenen. Hij heeft zijn feestdag tegenwoordig op 5 juni.
Van de martelaar is niets meer bekend dan dat hij in Trier werd gefolterd, samen met enkele kompanen. Bonifacius werd pas vanaf de 11e eeuw vereerd.

Bonifacius is de laatste in de reeks van de IJsheiligen. De andere IJsheiligen zijn:
Mamertus (11 mei)
Pancratius (12 mei)
Servatius (13 mei)